Lasse Jäderfeldts hemsidor
            - Lassej.se - 

 

Om sidan

Lassej.se är mina personliga sidor där det går att läsa om mina intressen.
Kika på bilder, kolla vädret i Kungsängen, Se övervakningsbilder och följa de projekt (ofta tekniska) som jag leker med.

New blog posts

Orlando - Ignite

Oct 3, 2018 by Lasse Jäderfeldt

För någon vecka sedan fick jag...

Nya planer

Sep 13, 2018 by Lasse Jäderfeldt

Nästa steg i utomhusmoderniseringen blir...

Skön semester över

Aug 26, 2018 by Lasse Jäderfeldt

Trevlig semester om man bortser från den...

Snart Semester

Jul 9, 2018 by Lasse Jäderfeldt

Årets semester: - Båtvakt,...

View all blog entries →

Bygglov Uterum 2016

Det här är del 1 av en projektsida för vårt nya uterum.
Den här delen beskriver hur vi gick tillväga för att få ett beviljat bygglov på 15 dagar.

1) Börja med att bestämma er för vad ni vill göra. När ni bestämt storlek på uterum och hur stor golvytan som uterummet skall stå på är det dags att kika på er kommuns hemsida för att se vilka blanketter som de vill ha ifyllda. I vårt fall med Upplands-Bro kommun så fanns alla blanketter vi behövde i ett blankettarkiv med exempel. Bygger ni mindre än 15kvm så kanske ni inte behöver bygglov. Att få starttillstånd med Attefallsreglerna kräver dock i princip samma arbetsinsats som bygglovet.

2) Kommunen vill ha in ritningar på huset och tillbyggnaden från båda sidorna och framifrån. De här skall vara i skala 1:100. Dvs 1 centimeter på ritningen är en meter i verkligheten. Jag provade flera olika arkitekt och ritprogram på datorn och en del var snygga, men gav felaktiga mått vid utskrift. Andra var mer exakta men mycket svårare att arbeta med. Det slutade med i mitt fall att jag tog fram linjal, passare, a4 papper och en blyertspenna. I grunden hade jag en gammal fasadritning från det år huset byggdes så att det gick att se hur de gjorde då. Det var dock så dålig kvalitet på det här så jag vart tvungen att bygga egna skisser.


fasadritning framifrån med träpanel, fönster, dörrar, balkongstaket och det nya uterummet inritat. Utöver de tre fasadritningarna så skall en Planritning lämnas in. Planritningen visar hur huset ser ut på insidan med yttermått på huset, var någonstans den nya tillbyggnaden kommer att ligga, hur man tar sig in i tillbyggnaden och vad som finns innanför (i vårt fall ett vardagsrum). Här skall byggytan på den nya tillbyggnaden finnas med.
 

3) För att kunna rita in de olika sakerna så är det bra att ha bestämt sig för vilket uterum man skall ha. Bygga själv?, Köpa delar eller köpa ett komplett i byggsats?. Vi valde komplett i byggsats och vi kikade på de två stora på marknaden som båda verkar bra. I vårt fall så byggde den ena fabrikören en väldigt stor/hög stomme i bakkant som inte fick plats hos oss. Vi valde Willab Garden som hade ett väldigt bra webverktyg för att skissa på uterummet. När vi började närma oss så tog jag de mått jag skissat fram själv och la in i Willabs offertverktyg. Jag fick då välja lite fler saker och fick sedan kontakt med en säljare som jag kunde diskutera infästningar och speciallösningar med.

4) Åter till ansökan. Utöver Planritning och Fasadritningar och sektionsritning  så behöver en teknisk beskrivning fyllas i och en kontrollplan upprättas. Kontrollplanen behöver ni för att under byggnadstiden gå tillbaka och kontrollera att ni i olika avseenden följer Plan och Bygglagen och regler kring denna. Det finns flera exempel på relevanta uppgifter att fylla i, i denna plan. Jag hämtade inspiration från Knivsta kommun som hade ett bra grundmaterial. 

5) Om ni bygger närmare än 4,5 meter från tomtgränsen så skall grannarna tillfrågas och ge sitt godkännande. När jag pratade med kommunen innan jag sökte bygglovet (för att kolla läget) så berättade de att de skulle söka grannarna och be dem yttra sig i ärendet. När jag talade med min bygglovshandläggare så berättade han att jag kunde hämta in godkännandet själv och spara massor med tid (3 veckor) på att kommunen inte gjorde detta åt mig. Det var ett lätt beslut att ta efterom jag redan pratat med grannarna om det här. Samma kväll som jag pratat med handläggaren så hade jag påskrifter från grannarna som jag scannade och skickade iväg med e-posten.

Snabba råd:

Var noggrann i förberedelsearbetet. Släng inte bara iväg en dåligt ifylld blankett utan ta lite tid att fundera vad som ska fyllas i. Kommunen har telefontider så att man kan ringa och berätta hur dålig man är på att söka bygglov (vem är inte dålig på det?, Inget man gör ofta om man inte är byggare.)
För ett Uterum så behövde min kommun:

Fasadritning Från ena sidan, Andra sidan och framifrån med tillbyggnaden iritad
Planskiss
Sektionsritning
Teknisk beskrivning och förslag till kontrollplan

Situationsplan. Situationsplan bygger på en nybyggnadskarta eller förenklad nybyggnadskarta som beställs av kommunen.
Jag gjorde inte allt rätt från början. Jag fick några kompletteringar som behövde göras. Jag gjorde dessa och svarade på mail samma dag som jag fått frågorna. Det här ledde till att handläggningstiden för mig blev endast 15 dagar från att jag skickade in ansökan tills jag fick besked om bygglov.

I del två av det här projeketet kommer jag att Riva befintlig altan med tak och bygga upp en ny med stabilare golf och isolering.
I del 3 kommer jag att sätta upp uterummet.


 

 

Blogroll

Orlando - Ignite

Oct 3, 2018

För någon vecka sedan fick jag möjligheten att åka ned på konferens i Orlando. Det var en väldig kontrast med +5 grader i Sverige och +35 grader i Orlando....

Nya planer

Sep 13, 2018

Nästa steg i utomhusmoderniseringen blir att byta ut ett fönster mot en dubbeldörr på baksidan och komplettera med en mindre uteplats i trätrall. Tidplanen just nu ser ut...

Skön semester över

Aug 26, 2018

Trevlig semester om man bortser från den överdrivna värmen som jag tycker är tråkig. Svårt att otivera sig för de projekt som behöver göras när...

Snart Semester

Jul 9, 2018

Årets semester: - Båtvakt, Berlin, Norge, Karlstad (Golftävling), Bygga undertak o staket (balkong). Förhoppningsvis hinner jag med lite rast & vila...

Redan juni

Jun 12, 2018

Allt flyter på en en himla fart. Dottern har tagit studenten! Hurra!. Vi har haft en rejäl värmebölja (precis som övriga sverige) med 0 mm regn sedan i mitten av maj....

View all blog entries